Kontakt

Zalecenia MEN dotyczące dzienników elektronicznych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zaleceń MEN związanych z funkcjonowaniem w szkołach dzienników elektronicznych pragniemy zebrać istotne dla szkół oraz rodziców informacje w tym krótkim artykule. Mają one na celu przekazać Państwu wiedzę, jak te zalecenia są w naszym systemie realizowane.

 

W dzienniku elektronicznym LIBRUS każdy rodzic oraz uczeń może otrzymać login oraz hasło do systemu. Dane te wydaje placówka szkolna i jest to jedyne miejsce gdzie można je otrzymać. Gwarantuje to spełnienie zalecenia MEN, w którym tylko placówka oświatowa może być dysponentem takich danych oraz podejmować decyzje o ich wydaniu rodzicowi/opiekunowi. Każdemu rodzicowi oraz uczniowi przysługuje prawo otrzymania tych danych dostępowych do dziennika bezpłatnie i nie można za to pobierać opłaty. Otrzymanie tych danych dostępowych jest równoznaczne otrzymaniu dostępu do dziennika elektronicznego. Przypominamy że dane te możecie Państwo wydrukować dla każdego rodzica w widoku Wydruki->Listy dla rodziców i powinny one zostać rozdane wszystkim rodzicom.

 

W ramach dostępu do dziennika elektronicznego LIBRUS każdemu rodzicowi oraz uczniowi przysługuje wgląd do dokumentacji szkolnej (oceny, nieobecności, uwagi, dane osobowe – rodzaj danych gromadzonych w dokumentacji szkolnej precyzują właściwe rozporządzenia MEN). Dostęp do tych danych odbywa się z wykorzystaniem modułu Kartoteka Ucznia w asyscie pracownika szkoły (nauczyciela, dyrektora) identycznie jak w przypadku dokumentacji tradycyjnej i również zgodnie z zaleceniami MEN nie może podlegać opłacie. Moduł służący prezentacji danych każdemu rodzicowi znajduje się na każdym koncie nauczycielskim (menu:  Oceny Nieobecności -> Kartoteka Ucznia) Wybrane funkcje dziennika elektronicznego mogą także być dostępne dla rodziców zdalnie (poza terenem placówki) a do ich użycia wykorzystuje się właśnie otrzymany login i hasło jako dane dostępowe do dziennika elektronicznego. Każdy rodzic oraz uczeń posiada identyczny interfejs oraz funkcje na swoim koncie i może bezpłatnie korespondować z nauczycielami, czytać szkolne ogłoszenia czy przeglądać szkolny terminarz. Rodzicie powinni zostać poinformowani o tym, że bez potrzeby ponoszenia jakichkolwiek opłat, będą nadal mieć dostęp do pełnej dokumentacji szkolnej dotyczącej ich dziecka w placówce szkolnej.

 

Jednakże firma LIBRUS świadczy w swoim systemie dodatkowe usługi. Należą do nich m.in. usługa SMSInfo, SMSzkolny oraz rozszerzenie funkcjonalności konta o przesył wybranych danych (ocen oraz nieobecności) do dowolnego miejsca na świecie. Wszystkie te usługi są usługami elektronicznymi, nie edukacyjnymi, tym samym podlegają pod regulacje zawarte w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną a nie ustawę o systemie oświaty.

 

Kto może zakupić usługi elektroniczne w LIBRUS i kto jest odbiorcą tych usług? Jak zgodnie z zaleceniami MEN powinna zostać zorganizowana zbiórka pieniędzy w szkole?

 

Odbiorcą usług elektronicznych Librus są rodzice oraz uczniowie. Zakupu tych usług może dokonać dla użytkowników jednostka samorządu terytorialnego, placówka szkolna, sponsorzy, fundacje etc. Usługi te mogą zakupić także sami zainteresowani użytkownicy. Ponieważ wiele szkół decyduje się na przeprowadzenie zbiórek pieniędzy na zakup usług elektronicznych w Librus przypominamy repetując za wzmiankowanym pismem MEN, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 54 ust. 8) zbiórka taka powinna być prowadzona przez Radę Rodziców, lub (co wynika z KC) w imieniu Rady Rodziców jeżeli ta udzieliła pisemnego pełnomocnictwa na przykład pracownikowi szkoły  i upoważniła go do tego ze względów organizacyjnych (w takim przypadku osoby prowadzące zbiórkę powinny informować o tym, że prowadzona jest ona na rzecz i w imieniu Rady Rodziców). Można również rozważyć zawarcie w statucie szkoły informacji o tym, że prowadzenie dziennika elektronicznego stanowi element działalności wychowawczo-dydaktycznej placówki, aby nie ulegało wątpliwości, że jest to element wspierania działalności statutowej.

 

We wzmiankowanym piśmie MEN zostały wyrażone również obawy, że nie wszystkie szkoły dopełniają warunków formalnych aby w zgodzie z prawem dot. przetwarzania danych osobowych korzystać z dzienników elektronicznych. Naszym szkołom pragniemy jedynie przypomnieć, że w swoich umowach posiadają wszystkie niezbędne zapisy wynikające z obowiązku zawarcia umowy powierzenia na piśmie (Art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych), a niezbędna dokumentacja techniczna jest dla Państwa dostępna na Panelu Dyrektorskim w zakładce dane osobowe.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami za pomocą wewnątrz-systemowych wiadomości. Na życzenie jesteśmy Państwu w stanie udostępnić treść ekspertyzy prawnej dotyczącej tych zagadnień, która powstała przy okazji zewnętrznego i niezależnego audytu zgodności z prawem projektu dziennika elektronicznego firmy Librus, przeprowadzonego z początkiem roku 2010.

 

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2010

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.